Styrelsemöte 5.6.2019 

På sitt senaste möte den 5 juni behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden:

 • Klubbverksamheten och klubbarnas tider är till stor del öppna ännu pga att schemat inte är klart. Styrelsen informerar mer om detaljerna så fort de klarnat, sannolikt i augusti.
 • Skyddsvägsvakter behövs i samband med skolstarten (MLL). Info och anmälningsanvisningar skickas ut i början av augusti.
 • Följande möte hålls måndag 19.8. kl. 17.30 i skolan.

Styrelsemöte 6.5.2019 

På sitt senaste möte den 6 maj behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden:

 • Gårdsfesten som hölls 14.5 blev en lyckad tillställning. Tack till alla som deltog och bidrog!
 • Planeringen av höstens klubbverksamhet är i gång. Styrelsen informerar mer om klubbarna så fort detaljerna klarnat.
 • Följande möte hålls onsdag 5.6 kl. 18.00. Sedan tar också styrelsen sommarpaus. Vi tackar för det gångna läsåret och önskar elever, lärare och föräldrar ett skönt sommarlov!

Styrelsemöte 8.4.2019 

På sitt senaste möte den 8 april behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden: 

 • Styrelsen har hittills fått in 136 medlemsavgifter. Tack till alla er som redan har betalat! Vi hoppas att också ni övriga vill och har möjlighet att bidra till vår verksamhet. Alla pengar används till barnens bästa.
 • Drumsö Hem och Skola har beviljats 4000€ i understöd av Stiftelsen Tre smeder. Understödet används i första hand till att stöda klubbverksamhet och lägerskola.
 • Gårdsfesten hålls 14.5 kl. 17.30-19.30. Klassföräldrarna återkommer med mer info gällande det praktiska.
 • Höstens klubbverksamhet planeras nu under våren. Kontakta oss gärna för feedback och önskemål, drumsohos@gmail.com och fyll i omröstningen som finns på Facebook.
 • Följande möte hålls måndag 6.5 kl. 17.15 i Drumsö Lågstadieskola. Välkomna med!

Styrelsemöte 11.2.2019 

På sitt senaste möte den 11 februari behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden: 

 • Styrelsen har hittills fått in 74 medlemsavgifter. Vi hoppas att ni alla vill och har möjlighet att bidra till vår verksamhet. Alla pengar används till barnens bästa.
 • Klubbverksamheten har kört igång. Fotoklubben, WAU-klubben och spanskaklubben har börjat, tyskaklubben fortsätter och parkourklubben är igång med två grupper. 
 • Under våren planerar HoS höstens klubbverksamhet. Kontakta oss gärna för feedback och önskemål, drumsohos@gmail.com.

​Kommande aktiviteter och viktiga datum:
 

 • Vinteridrottsdag för åk 3 och 4 ordnas 12.2. Eleverna åker till Oitans för att åka skidor.
 • Vinteridrottsdagen för åk 5 och 6 ordnas 7.3. Eleverna åker till Solvalla.
 • Talangshowen för åk 2—6 ordnas 2.4. Ettorna har en egen talangshow. Åk 3 ansvarar för kaffeservering, åk 4 för lotteri. 
 • Gårdsfesten ordnas tisdag 14.5. 
 • Följande styrelsemöte ordnas 11.3.2019 kl. 17.15 i Drumsö Lågstadieskola. Alla föräldrar med barn i skolan är välkomna med på mötet.

Styrelsemöte 14.1.2019

På sitt senaste möte den 14 januari behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden: 

 • Drumsö HoS förslag till deltagande budgetering tillsammans med Myllykoulun ala-aste har lämnats in. Målet är att förbättra skolgårdens trivsel och skolans omgivning.
 • Vinteridrottsdag ordnas för åk 5—6 och åk 3—4.
 • Talangshowen hålls 2.4. Åk 3 ansvarar för kaffeservering, åk 4 för lotteri. Talangshowen gäller åk 2—6, ettorna har en egen show för föräldrar och vänelever.
 • Klubbverksamheten fortsätter/ kör igång i början av året. WAU ry som ordnar gratis gymnastik i skolor har meddelat att de kan ordna gympa på Drumsö under vårterminen.
 • Följande styrelsemöte hålls 11.2.2019 kl. 17.15 i Drumsö Lågstadieskola. Alla föräldrar med barn i skolan är välkomna med på mötet.

Styrelsemöte 26.11.2018

På sitt senaste möte den 26 november behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden:

 • Beslöts att HoS bekostar vinteridrottsdagen i Solvalla för femmor och sexor. Diskussion kring om HoS kunde bjuda även åk 3—4 på en vinteridrottsdag. Kostnaderna utreds och saken diskuteras bland lärarna.
 • Julfesterna hålls 19.12. I år används ”inträdesbiljetter” som barnen själva får rita.
 • Möjligheten att använda MobilePay diskuterades. Målsättning att medlemsavgiften nästa år (2019) kan betalas via MobilePay på t.ex. gårdsfesten och julfesterna.
 • Drumsö HoS:s förslag till deltagande budgetering i Helsingfors diskuterades. HoS kontaktar finska skolan och skriver ett utkast. Fokus i förslaget ligger på att förbättra skolgårdens trivsel och skolans omgivning.
 • Arrangemangen kring foto- och spanskaklubben för våren 2019 fortsätter. 
 • Följande styrelsemöte hålls måndag 14.1.2019 kl. 17.30 i Drumsö Lågstadieskola.

Styrelsemöte 29.10.2018

På sitt senaste möte den 29 oktober behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden: 

 • Föräldrafest fredag 9.11 på Happy Friends. Ca 40 anmälda vid tidpunkten för mötet.
 • HoS bjuder alla elever på tårta på svenska dagen.
 • Julfesterna (två stycken) hålls 19.12.
 • Målsättning: I fortsättningen läggs ett sammandrag av varje styrelsemöte ut på webbsidan. Info delas också via Facebook.
 • Klubbverksamheten ska utvidgas. Bl.a. fotograferingsklubb och spanskaklubb ingår i planerna för våren 2019.
 • Följande möte ordnas måndag 26.11 kl. 17.30 i Drumsö Lågstadieskola.