Uppdaterat 24.11.2023

KLASSFÖRÄLDRAR 

Vad innebär det att vara klassförälder? För varje skolår utses klassföräldrar i respektive årskurs. Valet görs i regel för ett år i taget bland årskursens föräldrar under första föräldramötet vid höstterminens start.

En årskurs kan ha en eller flera klassföräldrar. Om årskursen har flera basgrupper strävar man till att välja en eller flera klassföräldrar från varje grupp. Basgruppernas klassföräldrar samarbetar i frågor som gäller hela årskursen.

Klassföräldrarna jobbar tillsammans med klassens/årskursens lärare för ett gott klimat och en god gemenskap i klassen/årskursen. Klassföräldrarna fungerar också som en länk mellan klassens föräldrar och föräldraföreningen Drumsö Hem och Skola r.f. Klassföräldrarna får ingen ekonomisk ersättning för sin uppgift. En klassförälder är inte automatiskt medlem i Drumsö Hem och Skolas styrelse, men kan dock ställa upp som styrelsemedlem.

Att fungera som klassförälder är givande och inte alltför tidskrävande. Drumsö Hem och Skolas styrelse, klassföräldrarna och skolan koordinerar/ genomför under läsåret vissa gemensamma evenemang, och klassföräldrarna kan gärna också ta initiativ till egna årskursvisa aktiviteter. Klassföräldrarna har ofta en initiativtagande och koordinerande roll, men aktiviteterna förverkligas tillsammans med de övriga föräldrarna i klassen/årskursen.

De gemensamma arrangemangen kan variera från år till år, men enligt traditionen sköter varje årskurs 1-2 projekt under skolåret, t.ex. café, våffelstekning eller korvgrillning i samband med julmarknaden i november/december eller gårdsfesten i maj. Utöver dessa evenemang brukar det arrangeras klassfrukost på nationella Hem och Skola -dagen i september.

Klassföräldrarna samarbetar även med Drumsö Hem och Skola genom att dela ut information t.ex. per e-mail eller WhatsApp om klubbar och evenemang som ordnas eller koordineras av Drumsö Hem och Skola.

Tips på aktiviteter som kan ordnas för hela årskursen eller tillsammans med en vänklass:

  • spel/lek eller picknick på Casinostranden
  • skridskoåkning på till exempel Pyrkkä, varm saft
  • fastlagsjippo
  • Halloweenfest eller back to school-disco (t.ex. på Drumsö Ungdomsgård)
  • spelkväll eller läsestund
  • Åk 4-5: efterfest/knytkalas på skolan i samband med självständighetsfirandet

Kom ihåg att aktivt engagera alla andra föräldrar i klassen!