Pricka in i kalendern - detta händer under våren 2018

 

Drumsö Hem och Skola rf. är föräldraföreningen vid Drumsö lågstadieskola. Syftet med föreningen är att bilda ett nätverk av bekanta vuxna i barnens skol- och närmiljö och på så sätt stödja positiv utveckling och skolglädje. All verksamhet sker i samråd med skolan och alla föräldrar med barn i skolan är medlemmar i föreningen.

 

Hej KLASSFÖRÄLDRAR!

Den årliga Drumsö lågstadiets gårdsfesten närmar sig (pricka in i kalendern den 14 maj)

och nu bjuder vi alla ER KLASSFÖRÄLDRAR till ett infotillfälle för att höra mera om arrangemangen och ansvarsområden över en kopp kaffe och lite tilltugg!

Du är alltså hjärtligt välkommen till skolan på torsdagen 26.4. kl 18:00; ingång från gårdssidan.

Välkommen!

MVH Drumsö HoS styrelse

 

 

 

 

En viktig del av föreningens verksamhet är att ge elever och lärare en möjlighet till ”det lilla extra”: teater och intressanta utställningar, redskap för raster och undervisning samt mycket annat som gör skoldagen ännu trevligare. Föreningen finansierar detta med bl.a. medlemsavgiften, som för detta läseår är 15 EUR / elev.

 

Vi hoppas att också du kan stöda vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften på föreningens konto FI22 4055 1450 0044 64. Vi tackar på förhand och önskar alla en riktig skön juletid!

 

Drumsö Hem och Skola rf.

www.drumso.hemochskola.fi

 

 

 

 

 

Höst 2017 - Följande datum är aktuella i samarbetet mellan skolan och Drumsö HoS:s

 

      KALLELSE TILL DRUMSÖ HEM OCH SKOLA RF:S STADGEENLIGA ÅRSMÖTE 

  • Måndagen, den 23 oktober 2017, början kl 18:00

    i Drumsö Lågstadieskola, Tallbergs allén 12, 00200 Helsingfors

 

  • Fredag den 3 november 2017: Drumsö Hem och Skolas föräldrafest - Här kommer en inbjudan!

Hej på er Drumsöföräldrar!

Vi hoppas att ni alla hänger med på festen!!! :-)

Heja Finland 100 år!

 

 

Hälsningar, Drumsö Hem och Skola

 

KALLELSE TILL DRUMSÖ HEM OCH SKOLA RF:S STADGEENLIGA ÅRSMÖTE

 

Alla föräldrar med barn i Drumsö lågstadieskola är automatiskt medlemmar i föreningen. Nu kallas medlemmar till det stadgeenliga årsmötet som hålls

 

Måndagen, den 23 oktober 2017, början kl 18:00

i Drumsö Lågstadieskola, Tallbergs allén 12, 00200 Helsingfors

 

Föredragningslista i enlighet med föreningens stadga:

 

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (samt rösträknare) för mötet.

3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet.

4. Godkännande av föredragningslista för mötet.

5. Bokslut, verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande.

6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga.

7. Årsvinstens användande.

8. Årsavgift för det löpande verksamhetsåret.

9. Val av styrelsemedlemmar istället för de som är i tur att avgå.

I tur att avgå är ordinarie medlemmar Linda Lindfors, Silja Lindblad, Peggy Petrell, Rufus Vahanen och Michaela Örnmark samt suppleant Pia Hinnenberg. Suppleant Pia Andersson har önskat att bli befriad från sitt uppdrag.

10. Val av två (2) revisorer för följande år.

11. Övriga ärenden.

12. Mötets avslutning

 

Efter mötet talar Anna Lena Karlsson-Finne om föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen.  Anna Lena är mamma till tre vuxna döttrar, socionom och barnskyddsarbetare i Esbo med 30 års erfarenhet att jobba med barn och familjer.

 

Hjärtligt välkomna!

 

Drumsö Hem och Skola rf

Jan Sucksdorff, ordförande