Styrelsemöte 14.9.2020

På sitt senaste möte den 14 september behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden:

 • Bokslutet godkändes och skickas vidare till verksamhetsgranskaren, verksamhetsplanen klar.
 • Mannerheims barnskyddsförenings skyddsvägssjour avklarad vid skolstarten i augusti.
 • Hem och Skola-veckan ordnas inte i år pga Covid-19. Styrelsen beslöt att istället bjuda eleverna på smoothien på Hem och Skola-dagen 25.9. Dessutom Hem och Skola-inspirerad diktamen i klasserna?
 • Glöggmingel för föräldrar planeras i någon form (om epidemiläget tillåter).
 • HoS planerar att ordna en virtuell föreläsning om spel och sociala medier. Datum klarnar senare.

Följande möte (årsmötet) hålls 8.10. kl 18.00 i skolans matsal. Då väljs också ny styrelse. Välkomna med!

Styrelsemöte 12.8.2020

På sitt senaste möte den 12 augusti behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden:

 • Styrelsen har skaffat brädspel till skolan enligt beslutet från våren 2020.
 • Drumsö Hem och Skola kommer tack vare understöd från Stiftelsen Tre Smeder att kunna bjuda eleverna på Mary Poppins på Svenska teatern våren 2021.
 • Bokslutet för verksamhetsåret 2019/2020 är under arbete.
 • Stora föräldramöten får inte ordnas under hösten. Det innebär att tänkta föreläsningar för föräldrar skjuts upp. Vi återkommer till vårterminens föreläsningar i slutet av terminen då vi vet hur epidemiläget ser ut.
 • Hem och Skola får ordna klubbverksamhet i höst men det blir färre klubbar än tidigare och målet är att årskurserna inte blandas.
 • Årsmötet hålls 8.10.2020 kl. 18.00. Plats meddelas senare.

Följande möte hålls måndag 14.9.2020 kl. 18.00 på Casa Mare. Välkomna med!