Våren 2020

Pga Covid-19-pandemin hade styrelsen inga officiella möten våren 2020. Vi jobbade vidare via WhatsApp och e-post. De flesta av våra planerade evenemang blev självklart inställda så verksamheten under våren var väldigt småskalig.

Styrelsemöte 27.1.2020

På sitt senaste möte den 27 januari behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden:

 • Räkningarna för klubbverksamheten skickas ut i början av året.
 • På kommande under vårterminen 2020:
  • Föreläsning med Christoph Treier 5.2 i skolan.
  • Talangshow 17.3. Åk 3 ordnar kafé, åk 4 ordnar lotteri.
  • Gårdsfest 12.5.
 • Klubbverksamheten: I parkourklubben för åk 3—6 finns ännu lediga platser.
 • Följande möte hålls måndag 24.2 kl. 17.30 i skolan. Välkomna med!

Styrelsemöte 25.11.2019 

På sitt senaste möte den 25 november behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden:

 • Från och med nästa år kommer Hem och Skola att stöda självständighetsfirandet i åk 4. Detaljerna för årsbidraget klarnar senare men bidraget baseras på det här årets fest och kostnaderna för den.
 • Nytt koncept för julfesten i år 18.12: verksamhet/program/uppträdanden i klasserna, kafé som ordnas av åk 2, saft + pepparkaka.
 • Klubbverksamheten:
  • Spanskaklubben fortsätter inte på vårterminen.
  • Parkourklubben fortsätter, nya anmälningar till vårterminen.
  • Ny klubb: Legoklubb för åk 3—5, 15 barn, 8 ggr, pris 40€ per elev per månad. Minimiantal 10 elever.
 • Rastleksakerna är införskaffade och i användning.
 • Följande möte hålls måndag 27.1 kl. 17.30 i skolan.

Styrelsemöte 28.10.2019 

På sitt senaste möte den 28 oktober behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden:

 • Svenska dagen firas med tårta i skolan 6.11.
 • Föräldrafest 8.11. Sista anmälningsdag 30.11.
 • Den traditionella julfesten ersätts i år av glögg, pyssel och uppträdanden onsdag 18.12 på kvällen. Mer info av skolan när detaljerna klarnat.
 • Spanskaklubbens fortsättningsgrupp annullerad pga för få deltagare, grundkursen fortsätter hela höstterminen.
 • Styrelsen godkände en ansökan om rastleksaker (hopprep, fotbollar, mjukbollar, korgbollar) till varje basgrupp.
 • Hem och Skola satsar på att under våren ordna 1—2 intressanta föreläsningar för föräldrarna.
 • Följande möte hålls måndag 25.11 kl. 17.30 i skolan. Välkomna med!

Styrelsemöte 8.10.2019 

Den 8 oktober höll den nya styrelsen för läsåret 2019—2020 sitt konstituerande möte. 

 • Den nya styrelsen:


  Ordinarie medlemmar:
  Pia Andersson
  Ira Annitscheff
  Michaela Ijäs
  Maria Rajalin (skattemästare)
  Jenni von Frenckell (sekreterare)
  Anna-Charlotta Waselius
  Krista Willman (ordförande)
  Pia Winell

  Suppleanter: 
  Maria Holm
  Jenni Larres
  Maja Lindholm (vice ordförande)
  Sophie Romantschuk (kontaktperson till Hem och Skola)

  Lärarrepresentant: Lotta Portin.

 • Följande möte hålls måndag 28.10 kl. 17.30 i skolan. Välkomna med!

Styrelsemöte 5.9.2019 

På sitt senaste möte den 5 september behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden:

 • Klassfrukost 25.9.
 • Svenska dagen 6.11 uppmärksammas i skolan med tårta.
 • Föräldrafest på Bistro Telakka 8.11.
 • Klubbverksamheten har kört igång. Alla andra klubbar fullbokade utom bandklubben och tyskaklubben.
 • Följande möte (årsmöte) hålls tisdag 8.10 kl. 18.00 i skolan. Välkomna med!

Styrelsemöte 19.8.2019 

På sitt senaste möte den 19 augusti behandlade styrelsen bl.a. följande ärenden:

 • Årsavgiften är den samma som i fjol, 15€ per barn.
 • Klubbverksamheten kör igång småningom. Läs mer om höstens klubbar här. 
 • Hem och Skolas årsmöte hålls 8.10 kl. 18.00 i skolan. I samband med årsmötet hålls också ett gemensamt föräldramöte. Kom med och påverka era barns skolvardag! Nya styrelsemedlemmar är välkomna med i verksamheten.
 • Klassfrukost i skolan 25.9.
 • Klassföräldrainfo 5.9 kl. 18.00.
 • Följande möte hålls torsdag 5.9 kl. 17.00. i skolan. Välkomna med!