Vad gör vi?

Drumsö Hem och Skola r.f. (Drumsö HoS) är Drumsö lågstadieskolas föräldraförening. Föreningens viktigaste uppgift är att hjälpa till att förstärka och utveckla samarbetet mellan lärare och föräldrar. I föreningens arbete medverkar aktiva lärare och föräldrar. 

En annan uppgift föreningen har är att tillföra det lilla extra till elevernas skolgång. Drumsö HoS samlar in och beviljar medel bl.a. för klassutflykter, vintersportdag, kultur och bokstipendier.  Alla årskurser gör studiebesök och utflykter under skolåret. 

Föreningen jobbar också för att utveckla klubbverksamheten och strävar att årligen arrangera både fest och föreläsningar för lärare och föräldrar. Årligen ordnas bl.a. en gårdsfest på skolgården, en vintersportdag utanför skolområdet och föreläsningar i olika teman.

Drumsö HoS r.f. sköter finansiering av verksamhet och medel med hjälp av bland annat:

  • medlemsavgifter
  • caféverksamhet och lotteri på skolans evenemang
  • försäljning på gårdsfesten
  • försäljning av artiklar
  • stipendier och bidrag

Föreningen har en styrelse som väljs under årsmötet på hösten. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år. 

Kontakta oss gärna om du har idéer och förslag!