Här hittar du information om klubbverksamhet som Drumsö Hem och Skola ordnar.

Under höstterminen 2019 har eleverna möjlighet att delta i följande klubbar:

  • Parkourklubb åk 1—6
  • Tyskaklubb åk 3—6
  • Bandklubb åk 4—6
  • Gitarrklubb åk 3—6
  • Skolkör åk 2—6
  • Ordkonst åk 1—2
  • Spanskaklubb åk 3—6.

OBS! Gällande klubbverksamhet och de barn som går på eftis:
Ifall barnet deltar i klubbverksamhet som krockar med eftis mellanmål bör barnet ha med sig eget mellanmål dessa dagar.
 

Parkourklubb åk 1—6

Funktums Parkourklubb fortsätter i höst. Det blir två grupper, en för åk 1—2 och en för åk 3—6. Tidpunkt för åk 1—2 är onsdag kl. 13.30-14.30 och för åk 3—6 onsdag kl. 14.30-15.30. Parkouren ordnas i skolans jumppasal och kostar 75€/termin. Anmälan sker via länkarna nedan. Med ryms 20 deltagare per grupp.

WEE Parkour åk 1—2 onsdag kl. 13.30-14.30
Parkour är en mångsidig och rolig gren där man övar på att ta sig från plats A till plats B, så snabbt och smidigt som möjligt. Parkour som gren utvecklar motoriska färdigheter, kroppskontroll och smidighet. Dessutom övar vi på att vara kreativa och övervinna sig själv.
Anmäl dig till WEE Parkour här 

WEE Bounce åk 3—6 onsdag kl. 14.30-15.30
WEE Bounce är en klubb där vi testar på roliga och lite annorlunda bollsporter, som t.ex. kin-ball, speedminton och stadskamp. Annorlunda bollspel jämnar naturligt ut nivåskillnader och ger alla en känsla av att lära sig nytt och lyckas.
Anmäl dig till WEE Bounce här


Tyskaklubb åk 3—6

Tyskaklubben med Lotta Portin kommer att få fortsättning i höst. Tyskaklubben hålls på tisdagar kl. 15.10-15.55. Deltagaravgiften är 30€ per termin. Också elever som inte deltagit i tyskaklubben tidigare är välkomna! Anmälningar direkt till Lotta Portin via Wilma.


Bandklubb åk 4—6

Nytt för i höst är bandklubben. Klubben ordnas via musikskolan Sandels och leds av Matti Kettunen. Bandklubben kommer att bestå av två grupper med max. sex barn per grupp. Tidpunkt: onsdag eftermiddag, grupp 1 kl. 13.30-14.15 och grupp 2 kl. 14.15-15.00. Klubben hålls i skolans musiksal och terminen pågår 4.9-27.11 (ingen klubb under höstlovsveckan). Pris: 75€/12 gånger. Anmälan sker genom att mejla Hem och Skola: drumsohos@gmail.com. Ange namnet på deltagaren samt vilken grupp hen vill delta i. Platserna fylls i den ordning vi tar emot anmälningar. 
 

Gitarrklubb åk 3—6

HoS ordnar tre gitarrklubbar med start måndagen den 9 september fram till början av december. Klubbarna dras av Jere Ijäs.
Tid: Måndagar:

  • Grupp A kl. 14.00-14.30
  • Grupp B kl. 14.35-15.05
  • Grupp C kl. 15.10-15.40.

Gitarrklubbarna hålls i skolans musiksal och kostar 65€/termin per elev. Deltagarna behöver inte ha egen gitarr. Det maximala antalet deltagare per grupp är 5 personer. Anmälan sker via e-post till drumsohos@gmail.com. Meddela barnets namn och vilken grupp ni vill delta i. Notera att grupperna fylls i anmälningsordning.


Skolkör åk 2—6

Skolkören återupplivas efter en paus på några år. Musiklärare Sofia Finnilä kommer att leda kören. Kören övar varje vecka på tisdagar kl. 14.20-15.05 i musiksalen. Deltagaravgift 30€ per barn (hela läsåret). Anmälan sker till Sofia Finnilä via Wilma (svara på meddelandet gällande skolkören).
 

Ordkonst åk 1—2

Ordverkstaden är en inspirerande plats där du får använda din skaparglädje och hitta ditt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden skriver man, leker med ord, berättar muntligt, arbetar tvärkonstnärligt och ger utlopp för fantasins kraft på många olika roliga sätt. Arrangör är Sydkustens ordkonstskola.

Ordkonstklubben ordnas på måndagar kl. 13.15-14.15. Deltagaravgift 75€ per termin. Höstterminen inleds 2.9 och fortsätter till 1.12 (paus under höstlovsveckan). Som ledare fungerar Lotta Sanhaie och Lotta Portin. Anmälning och mera information: www.ordkonst.fi.
 

Spanskaklubb åk 3—6

Spanska 2019