Klubbverksamheten våren 2020

Obs! På grund av coronaviruset är all klubbverksamhet på paus tills vidare.

Ifall ni har frågor gällande klubbarna vänligen maila drumsohos@gmail.com.

Under vårterminen 2020 har eleverna möjlighet att delta i följande klubbar:

 • Parkourklubb åk 1—6
 • Legoklubb åk 3—5
 • Tyskaklubb åk 3—6
 • Bandklubb åk 4—6
 • Gitarrklubb åk 3—6
 • Skolkör åk 2—6
 • Ordkonst åk 1—2.

OBS! Gällande klubbverksamhet och de barn som går på eftis:
Ifall barnet deltar i klubbverksamhet som krockar med eftis mellanmål bör barnet ha med sig eget mellanmål dessa dagar.
 

Parkourklubb åk 1—6

WEE Parkour åk 1—2 onsdag kl. 13.30-14.30
Kom med och parkoura! I parkour övar vi på att möjligast snabbt och smidigt ta oss från punkt A till punkt B med omgivningen som redskap. Parkour förbättrar barnets motoriska färdigheter, kroppskontroll och smidighet. Grenen är väldigt mångsidig och stöder därför utmärkt andra idrottsgrenar.

Anmäl dig här

WEE Bounce åk 3—6 onsdag kl. 14.30-15.30
WEE Bounce är en klubb där vi testar på roliga och lite annorlunda bollsporter, som t.ex. kin-ball, speedminton och stadskamp. Annorlunda bollspel jämnar naturligt ut nivåskillnader och ger alla en känsla av att lära sig nytt och lyckas.

Anmäl dig här

 

Legoklubb åk 3—5

Tid: torsdagar 16.1-12.3 kl. 14.30-15.30 i skolan
Pris: 65€, anmälningar per e-post till drumsohos@gmail.com

Kursen ger matematisk integration mellan fysiska lagar och enkla beräkningar för att stödja dem. Lagarna och matematiken illustreras genom att bygga upp spännande Lego-modeller med motoriserade Lego-teknikmaterial och experiment. När koncepten har demonstrerats börjar eleverna att bygga Lego-modeller som ger erfarenhetsinlärning och förstärker lektionsämnet.

Kursstruktur:

 • Introduktion av lektionsinnehåll 15 min.
 • Modellbyggnad 30—40 min.
 • Lektid med modellen och förbättringar 10 min.
 • Modelldemontering, Lego-lådans arrangemang och lektionssammanfattning 10 min.

Mål:

 • Skaffa teoretisk kunskap inom områdena vetenskap, teknik och matematik.
 • Integrera teoretiskt material och vetenskapliga principer i ett Lego-baserat projekt.
 • Stödja barnets förmåga att tänka och lära sig, utveckla kommunikativ förmåga.
 • Öva vardagskompetens och förmågan att delta och påverka.
 • Utveckla elevernas motoriska färdigheter och sociala samverkan.
 • Uppmuntra självständigt kreativt och uppfinningsrikt tänkande.


Tyskaklubb åk 3—6

Tyskaklubben med Lotta Portin fortsätter under vårterminen. Tyskaklubben hålls på tisdagar kl. 15.10-15.55. Deltagaravgiften är 30€ per termin. Också elever som inte har deltagit i tyskaklubben tidigare är välkomna! Anmälningar direkt till Lotta Portin via Wilma.


Bandklubb åk 4—6

Bandklubben ordnas via musikskolan Sandels och leds av Matti Kettunen. Bandklubben består av två grupper med max. sex barn per grupp. Tidpunkt: onsdag eftermiddag, grupp 1 kl. 13.30-14.15 och grupp 2 kl. 14.15-15.00. Klubben hålls i skolans musiksal. Pris: 75€/12 gånger. Anmälan sker genom att mejla Hem och Skola: drumsohos@gmail.com. Ange namnet på deltagaren samt vilken grupp hen vill delta i. Platserna fylls i den ordning vi tar emot anmälningar. 
 

Gitarrklubb åk 3—6

HoS ordnar tre gitarrklubbar som dras av Jere Ijäs.
Tid: Måndagar:

 • Grupp A kl. 14.00-14.30
 • Grupp B kl. 14.35-15.05
 • Grupp C kl. 15.10-15.40.

Gitarrklubbarna hålls i skolans musiksal och kostar 65€/termin per elev. Deltagarna behöver inte ha egen gitarr. Det maximala antalet deltagare per grupp är 5 personer. Anmälan sker via e-post till drumsohos@gmail.com. Meddela barnets namn och vilken grupp ni vill delta i. Notera att grupperna fylls i anmälningsordning.


Skolkör åk 2—6

Skolkören återupplivades i höst efter en paus på några år. Musiklärare Sofia Finnilä leder kören. Kören övar varje vecka på tisdagar kl. 14.20-15.05 i musiksalen. Deltagaravgift 30€ per barn (hela läsåret). Anmälan sker till Sofia Finnilä via Wilma.
 

Ordkonst åk 1—2

Ordverkstaden är en inspirerande plats där du får använda din skaparglädje och hitta ditt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden skriver man, leker med ord, berättar muntligt, arbetar tvärkonstnärligt och ger utlopp för fantasins kraft på många olika roliga sätt. Arrangör är Sydkustens ordkonstskola.

Ordkonstklubben ordnas på måndagar kl. 13.15-14.15. Deltagaravgift 75€ per termin. Som ledare fungerar Lotta Sanhaie och Lotta Portin. Anmälning och mera information: www.ordkonst.fi.