Styrelsen år 2023-2024

Ordinarie medlemmar:

Maria Holm, ordförande

Arno Solin, vice ordförande

Jonas Broo, sekreterare, klassombud till förbundet Hem och Skola rf

Maria Niemi, ekonomi

Ann Brännback

Anna-Sofia Ehrnrooth

Thomas Nyberg  

Kaisa Michelsson
                    

Suppleanter:

Elina Modeen

Christian Kurki

Annika Lybeck

Sarah Kaivola

 

Lärarrepresentant  

Lotta Silén, tf. rektor

Du kan kontakta styrelsen per e-post: drumsohos@gmail.com.