Styrelsen år 2022-2023

Ordinarie medlemmar:

Maria Holm, ordförande

Henrika Saxén, vice ordförande

Jonas Broo, sekreterare

Maria Niemi, ekonomi

Ann Brännback

Anna-Sofia Ehrnrooth

Annika Blomstedt   

Kaisa Michelsson
                    

Suppleanter:

Heidi Bauer    

Mikael Laxåback, kontaktperson förbundet HoS i Finland

Elina Modeen

Eva-Maria Ingves

 

Lärarrepresentant  

Lotta Silén, tf. rektor

Du kan kontakta styrelsen per e-post: drumsohos@gmail.com.