Styrelsen 


Måndagen den 15 oktober 2018 valdes styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019.


Ordinärie medlemmar

Kethe Hermunen

Pia Hinnenberg

Michaela Ijäs 

Silja Lindblad  

Maria Rajalin 

Krista Willman (ordförande)

Pia Winell

Michaela Örnmark                     

 

Suppleanter

Jenni von Frenckell (sekreterare)

Maja Lindholm

Rufus Vahanen

Anna-Charlotta Waselius

 

Lärarrepresentanter

Anna-Maria Rosenqvist           

Lotta Portin

Kontakta styrelsen per e-post: drumsohos@gmail.com.