Styrelsen 


Tisdagen den 8 oktober valdes styrelsen för verksamhetsåret 2019—2020.


Ordinarie medlemmar

Pia Andersson

Ira Annitscheff

Michaela Ijäs

Maria Rajalin (skattemästare)

Jenni von Frenckell (sekreterare)

Anna-Charlotta Waselius

Krista Willman (ordförande)

Pia Winell 

 

Suppleanter

Maria Holm

Jenni Larres

Maja Lindholm (vice ordförande)

Sophie Romantschuk

 

Lärarrepresentant  

Lotta Portin

Kontakta styrelsen per e-post: drumsohos@gmail.com.